Wetgeving boorput

Wetgeving waterwinning

Sinds 2017 verplicht de Vlaamse overheid dat het uitvoeren van putboringen voor grondwaterwinning gebeurt door erkende boorbedrijven zoals Onderbeke & Neirynck. Voor de werken ben je verplicht om de juiste omgevingsvergunning aan te vragen als je

  • meer dan 30 000 m³ per jaar oppompt (omgevingsvergunning klasse 1)
  • meer dan 5000 m³ per jaar oppompt (omgevingsvergunning klasse 2)

Indien de waterbehoefte maximaal 5000m³ per jaar bedraagt, is het afhankelijk van de diepte van de grondwaterwinning welke aanvraag of melding geldt. De wettelijke eisen rond putboringen zijn regio gebonden. Ligt je domein in waterwingebied, in een beschermingszone Ι, ΙΙ of ΙΙΙ of buiten het gebied? Met het schema van de Vlaamse overheid of via de handige kaart van DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen), ontdek je de specifieke wetgeving voor jouw gewenste waterput.

Uitzondering op de wetgeving

Huishoudelijk gebruik van minder dan 500m³ per jaar of winningen die uitsluitend door een handpomp of weidepomp gebeuren. Deze zijn niet onderhevig aan vergunningen, maar vragen wel op een melding van eigen waterwinning.

Meldingsplicht

Elke grondwaterwinning gaat gepaard met de meldingsplicht aan de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) voor de heffing op waterverontreiniging. Voor grootverbruikers geldt ook de heffing op grondwaterwinning.

Start met putboringen

Nood aan een omgevingsvergunning of enkel een meldingsplicht? Val je binnen de uitzonderingen op de wetgeving of niet? Karen Onderbeke staat klaar om je vragen te beantwoorden en je te helpen door de wirwar van aanvragen, meldingen en vergunningen. Wil je meer weten over waterwinning of wens je zelf een waterput voor je huis of bedrijf? Neem contact op en zij leidt je door het hele proces.

VRAAG INFORMATIE AFSPRAAK VOOR PUTBORINGEN WETGEVING GEOTHERMIE

TOP