Wetgeving geothermie

Wetgeving geothermische boring (rubriek 55.1)

Criteria ’s zoals de plaats en de diepte van de boring bepalen of je al dan niet valt onder de vergunningsplicht. Is de diepte van de boringen kleiner of gelijk aan het dieptecriterium en valt de werf buiten een beschermingszone type III, dan spreken we van een niet-ingedeelde inrichting en zijn de boringen dus vrij van vergunning of melding.

Anders vallen de boringen onder klasse 2 (rubriek 55.1.2°) en dien je een vergunning aan te vragen via het omgevingsloket.

Start met geothermie

Wens je in te zetten op aardwarmte, maar verdwaal je tussen de vergunningen? Bij Onderbeke & Neirynck helpen we jou stap voor stap aan het juiste papierwerk. Als erkende boorfirma kennen we de klappen van de zweep en geven we altijd eerst een grondige uitleg. Zo bekijken we samen of geothermie voor jou de oplossing is. Wil je meer weten over geothermie of wens je een geothermische boring voor je huis of bedrijf? Neem contact op en wij helpen je door het hele proces.

VRAAG INFORMATIE AFSPRAAK VOOR GEOTHERMIE WETGEVING PUTBORINGEN

TOP